De Herfst

De volgende stap in het leven is de METAAL-fase.

Hier komt men tot een oprechte houding, met een actief medeleven, behoefte om iets voor anderen te doen.
Een wijs mens geeft, omdat hij weet dat geven rijk maakt. Een medelevend mens geeft, omdat geven hem plezier doet.

Het element metaal sluit het vermogen in zich om de ware aard van de ruimte te begrijpen.
Onrechtvaardigheid, meedogenloosheid en het projecteren van eigen negatieve eigenschappen op anderen, vloeien voort uit het onvermogen de ruimte als bindend element tussen zichzelf en de anderen te beleven.