De Winter

winterDe vrucht van de positieve ruimte-ervaring leidt tot onbevreesdheid, en is tevens de hoogste eigenschap van het element WATER.

Dit is de fase van de latere, oudere leeftijd.
De mens doorloopt dus van de geboorte tot de dood de verschillende elementen, maar terzelfdertijd is elk element op ieder moment met een zeker potentieel aanwezig.

Angst ontstaat wanneer iemand zich in de hem omringende, onbegrensde ruimte niet thuis voelt.
Hij ontwikkelt dan blokkeringen en een vijandige houding tegenover anderen, teneinde zijn eigen ego te beschermen en verliest hoe langer hoe meer het contact met zijn eigen oorsprong.