CHACRATHERAPIE

Om de grote evolutie doorheen het oneindige universele plan verder te zetten kiest de ziel, voor elk leven een aanvang neemt, een LEVENSPROGRAMMA.

chacra Dit levensplan uitvoeren en afwerken is het enige werkelijke doel van ons leven. Het levensplan is gericht op het verwerven van een aantal nieuwe kwaliteiten als aanvulling van de reeds verworven kwaliteiten in vorige levens.
In deze zin is ons leven volledig afgestemd op het realiseren van één of meerdere opdrachten en verfijningen.

Voor de meeste mensen is het levensplan echter totaal versluierd en het is in dit stadium van bewustzijn bijna onmogelijk om er innerlijk contact mee te krijgen. Daarom zal ons programma zich geleidelijk tonen aan de buitenkant via impulsen en signalen. Onze dagelijkse realiteit is dus alleen maar een spiegel, een eigen belevingsvorm van de echte innerlijke werkelijkheid die we nog niet kennen.
Alles wat wij meemaken in ons leven is slecht een onderdeel van een prachtig universeel mechanisme om in contact te blijven met ons zielenprogramma.

chacra
Om deze individuele ontwikkelingsweg te gaan zijn alle optimale voorwaarden aanwezig: de juiste tijd, de juiste plaats, de meest geschikte ouders, partner(s), kinderen, de juiste boodschappers en ook de meest geschikte omstandigheden en gebeurtenissen. Moeilijkheden en problemen zijn dan ook een logisch gevolg van dit groeiproces, want ze zijn nodig, maar niet noodzakelijk om ons inzicht te geven in wat we eigenlijk moeten leren.

Met de CHAKRATHERAPIE proberen we de mensen te genezen door op zoek te gaan naar de oorsprong van het probleem d.i. het individuele levensplan of de nog te verwerven menselijke kwaliteiten die de bron van de moeilijkheden zijn. Het aanreiken van inzichten in dit prachtig mechanisme kan een hulp zijn om het levensdoel te revitaliseren. De oorzaken en symptomen krijgen een andere dimensie en worden alleen maar impulsen om de evolutie op gang te houden.Wanneer kan integraal Chakratherapie helpen:

  • Als je even de draad en de weg bent kwijt geraakt in je leven en tijdelijk een diepe put meemaakt op individueel, relationeel of maatschappelijk vlak.
  • Indien je nu eindelijk een oud niet opgelost probleem of situatie wilt integreren.
  • Indien je ziet dat vervelende of verstorende verschijnselen zich steeds in je leven herhalen zonder dat je de betekenis kan vinden.
  • Indien je de verbanden en de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen in je leven niet kan duiden of begrijpen.
  • Indien je verbinding tussen fysieke, emotionele en mentale symptomen wil begrijpen.
  • Indien je de betekenis, het doel, de redenen, de functie van je problemen en moeilijkheden wil doorgronden waar willen deze gebeurtenissen mij naartoe brengen.
  • Indien je op zoek bent naar meer vervulling via het ontdekken en uitvoeren van je echte levensmissie.
  • Als je vragen hebt over de zin van het bestaan, je levensopdracht, het levensplan, karma, het doel van problemen, voorgestemdheid.
  • Indien je meer inzicht wil krijgen in de esoterische kennis.